ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT KAMNIK

GLAVNI TRG 2, 1241 KAMNIK
DDV ID številka:
SI80971423
Zavezanec za DDV:
Da
Matična številka:
0
Znesek osnovnega kapitala:
--
Zavod za turizem in šport Kamnik je registriran pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št.vl.: 1/33061/00